Gamification

Vremea când dacă erai prins jucându-te la lucru primeai o mustrare s-a încheiat. Azi, a te juca în timpul programului poate deveni nu numai benefic, ci chiar un deziderat pentru organizație.

Gamification este mai mult decat un cuvânt ciudat. Este descrierea unui proces care poate fi un instrument eficient de antrenare a adulților și tinerilor în învățare, oferind momente memorabile cu care să asocieze învățarea și indicatori măsurabili ai învățării. Totul este completat de o atmosferă ludică.

Gamification folosește toate atributele jocului, oferă beneficul de a cauza  dorința naturală de participare, de realizare și împlinire, de statut, de auto-exprimare, de finalizare și altruism. Și asta fără să fie nevoie de apelarea la soluții de tip suma zero (pentru ca un participant să câștige este nevoie ca un altul să piardă). Folosind elemente specifice jocului, precum provocările și sarcinile, pentru a căror realizare participanții primesc puncte, ecusoane, diplome și insigne, gamification propune participare care nu se limitează la 1-2 zile (cum sunt de exemplu teambuildingurile) ci extinsă la săptămâni sau chiar luni de zile. De asemenea, participanții pot juca la orice oră și în orice mediu (acasă, pe drum, la birou), în grupuri atât de mici cât doresc ei.

Deși poate părea că gamification nu este decât o alocare de insigne și ecusoane la parcurgerea momentelor marcante  din programul de formare, în fapt, conceptul reprezintă mult mai mult. Este un proces complex, menit să folosească mecanică de joc, design și logistică specifice pentru a stârni ludicul din noi și a crește motivația și performanța învățării.

Gamification nu este un joc pentru că scopul său nu este să câștigi, ci să ÎNVEȚI. Este construit având acest deziderat în minte, iar jocul este doar un pretext pentru învățare.

Cel mai important avantaj al gamification
este acela de a putea învăța direct din propriile greșeli,
într-un mediu sigur și care asigură protecția față de consecințele nefaste ale greșelilor.

Posibilitatea de a împărți învățarea pe nivele de performare - specifică jocului - permite tehnic o buna intregrare a abordării măiestriei în programele noastre de formare.

Nu este suficient să pui niște puncte într-un LMS și să creezi gamification. Este mai mult, este construirea unui fir epic, a unei povești în care se dezvoltă conținutul de învățat și care provoacă exersarea abilităților și comportamentelor dezirabile. Este despre a construi o poveste care îl captivează și motivează pe participant să vrea să meargă până la capăt, să dezvolte strategii pentru a ajunge la final, ajutându-l astfel să fie 100% implicat în propriul proces de învățare.

Obiective și provocări

Gamificarea învățării propune asumarea unor obiective de învățare. Aceste obiective pot fi atinse prin parcurgerea unor provocări prinse într-o narațiune. Stategiile de depășire a provocarilor cresc motivația finalizării proceselor începute. Sentimentul împlinirii unor obiective și obținerii unor rezultate concrete mobiliezează participanții.

Încurajarea autonomiei

Gamification încurajează autonomia. Pentru a putea beneficia de avantajele oferite de gamification,  e nevoie ca participanții să se auto-conducă și să se mobilizeze atât la nivel de abordare cât și le nivel de motivare. Jocurile sunt construite astfel încât să capitalizeze dorința intrinsecă a oamenilor de a avea succes: oamenii preferă prin natura lor sarcinile pe care și le asumă singuri decât pe cele impuse din exterior.

Interactivitate

Gamification impune interactiune intre participanți. Oamenilor le place să se simtă bine împreună și când acest lucru se întâmplă, interacțiunile dintre ei cresc. Dincolo de stimularea învățării sociale la nivele pe care alte tehnici de formare nu le pot oferi, gamification aduce un element suplimentar exact acolo unde e nevoie pentru că nu aveam un răspuns în soluțiile de formare de tip față în față: încurajează introverții să se manifeste semnificativ.

Generează feedback

Gamification - prin natura lui - oferă feedback imediat. De aici rezultă nevoia de a da și mai mult feedback și de a oferi feedback și de la capătul celălalt. Acest lucru duce în fapt la crearea unei culturi a feedbackului și a unei mai bune cunoașteri a participanților în cadrul organizației.

Stimularea competiției

Fie că e vorba de competiția cu el însuși, fie că vorbim de competiția cu ceilalți, participantul dorește să demonstreze statutul dezirabil și pentru asta e dispus să depună eforturi suplimentare pe care nu este dispus să le facă într-un program de formare clasic.

Informație nouă

Gamification stimulează participanții să caute informații noi, să utilizeze avantajul competitiv care să le asigure succesul pentru stategia lor.

Perseverența

Gamification încurajează perseverența. Având posibilitatea desfășurării în timp, gamification oferă posibilitatea de a insista pe o zona de învățare sau de a relua zone în care a performat nemulțumitor. Participanții sunt stimulați de panourile de control să facă acest lucru.

Performanță și progres

Gamification încurajează participanții să atingă performanțe mai înalte și să caute progresul de fiecare dată. Prin faptul că aceste lucruri sunt afișate și primesc feedback în timp real, participantul este tentat să acționeze imediat pentru a îmbunatăți performanțele afișate și a înregistra un progres față de nivelul de intrare.

Ecusoane, insigne

Oferirea de ecusoane, titluri, insigne ține de procesul de recunoaștere a atingerii unor borne în învățare. De obicei, în formare, se oferă certificate, însă acolo fie îl obții, fie nu. Pentru a crește capacitatea de măiestrie procesul este împărțit pe niveluri de performanță. În plus, diplomele îi motivează pe unii dintre participanți să lucreze și să tragă tare. Pe alții, nu. Folosirea unei variații mai mari de diplome, ecusoane, insigne, titluri crește aria din care poate fi oferită recunoașterea publică și astfel dorim să motivăm o diversitate mai mare de participanți. Uniii sunt bucuroși să își pună diplomele pe perete și să arate performanțele obținute. Acestea fiind electronice, peretele poate fi și virtual: Facebook, LinkedIn, Tweeter.

Concluzie

În concluzie, gamification oferă câteva beneficii reale:

  • angajament
  • motivare
  • concentrare / focus
  • conectare socială
  • competitivitate cu sine sau cu ceilalți
  • planificarea învățării
  • povestea permite introducerea în învățare a contextului
  • explorarea unor soluții sau stategii într-un mediu sigur de tip laborator