Cursuri față în față:

 • Fiecare formare are la bază o analiză de nevoi.
 • Sesiunile de lucru au durata de 1,5 - 2 ore.
 • O zi de formare poate avea între 1-4 sesiuni de formare.
 • Fiecare formare are obiective de învățare explicite.
 • Fiecare zi de curs cuprinde minimum două experiențe structurate de învățare.
 • Fiecare atelier cuprinde minimum un instrument de lucru specific, care să conducă la un produs final, ca soluție pentru problema sau oportunitatea identificată în analiza de nevoi.
 • Formarea se face cu formatori acreditați CNFPA.
 • Folosesc principiile formării andragogice pentru adulți.

Cursuri online:

 • 95% din conținutul necesar formării este în limba română, iar 50% din conținutul materialelor suplimentare (adresate doar celor care doresc să aprofundeze domeniul studiat) sunt în limba română.
 • Minimum 30% din conținut este livrat în format microlearning.
 • Folosirea tehnicii de consultanță GROW, feedback-ului descriptiv și a critique, ca tehnici de acompaniere a participanților.
 • Sesiuni de coaching individuale sau de grup până la 10 participanți simultan.
 • Soluții de formare la distanță de tip webinar sau hang-out.
 • Lecții și teme de pregătire a întâlnirilor virtuale sau de follow-up.
 • Folosirea învățării sociale și a minim unei teme de lucru în grup.
 • Librărie de resurse suport.
 • Instrumente de colaborare online în timp real (wiki, forum, discuții, dezbateri, grupuri de lucru, grupuri de formare).
 • Soluții de tip gamification pentru motivarea intrinsecă a participanților.
 • Evaluare pentru parcurgerea cursului, atingerea obiectivelor de învățare, măiestriei dobândite prin formare, automată, în timp real, individuală sau de grup.
 • Rapoarte de evaluare individuală și de grup.
 • Până la doi suporteri pentru fiecare participant înscris în formare.

Platformă

 • Platforma poate fi accesată 24 de ore din 24, 7 zile din 7, fiind o soluție cloud-based.
 • Platforma poate opera pe browsere web: Explorer, Safari, Crome, Opera, Mozilla Firefox.
 • Platforma permite parcurgerea cursurilor de pe orice device: laptop, smartphone, tabletă, desktop, notebook.
 • Platforma are aplicație mobilă dedicată atât în sistem iOS, cât și Android.
 • Platforma generează automat rapoarte de măiestrie, parcurgere a formării, atingere a obiectivelor, individuale sau de grup, în timp real.
 • Folosirea a minim 5 tipuri de teme de lucru
 • Soluții de învățare socială (prietenie între participanți, spațiu dedicat de postare, alumni).
 • Posibilitatea de a ține evidența progresului fiecărui participant la formare, în timp real.
 • Posibilitatea de a oferi feedback fiecărui participant individual, pe fiecare tip de temă de lucru, în timp real.
 • Posibilitatea participanților de a se conecta între ei prin intermediul platformei în minimum două modalități, pentru a putea lucra online.
 • Posibilitatea de a gestiona automat modul în care fiecare participant atinge obiectivele de învățare stabilite pentru formare.
  Posibilitatea de a parcurge un proces de formare care să lege mai multe cursuri online și față în față într-un singur ecosistem de formare.
 • Meniuri în limba nativă.
 • Help/Ajutor în limba nativă.
 • Manual de instrucțiuni pentru folosirea platformei (în limba engleză).
 • Tutoriale pentru folosirea platformei și conținutului din platformă în limba română și engleză.
 • Integrare a platformei cu soluțiile de Mail, Google Drive, Google Mail, SMS.
 • Meniu de navigare între cursuri, lecții, teme.
 • Platforma permite gestionarea unui portofoliu de lucrări ale  participantului.
 • Platforma permite gestionarea diplomelor și rezultelor participantului și după terminarea formării.
 • Platforma permite posibilitatea de a avea suporteri de învățare specifici pentru fiecare participant în parte, care pot vedea în timp real evoluția participantului și pot oferi feedback imediat.
 • Platforma permite personalizarea în funcție de organizația client, putând reflecta identitatea organizației client și grupuri închise de lucru / discuții cu acces restricționat doar pentru client.
 • Permite rapoarte de grup de formare sau individuale.
 • Modulele de formare în format standard SCROM.
 • Soluții de social networking (pe bază de prieteni).
 • Dashboards pentru afișarea datelor importante.
 • Calendar interactiv de evenimente de formare cu posibilitatea de a te înscrie și de a-l sincroniza cu Google Cal sau iCal.
 • Feed de informații pentru fiecare formare sau pentru întreaga organizație cu posibilitatea de RSS.