Training sau Atelier

Poate că te-ai întrebat dacă este vre-o diferență între training si workshop sau mai pe românește între cursuri si ateliere.

Ei bine, în acest scurt articol am vrea să te lămurim care este deosebirea și cum poți alege ceea ce este potrivit pentru tine și echipa ta.

Training

Scop: transmiterea de cunoștințe, formare abilități

Training sau în traducerea lui românească curs, este un proces de formare de grup care presupune întâlnirea fizică față în față. Mărimea grupului poate începe de la 8 persoane, ajunge la un ideal de 12-15 persoane și urca până la maximum 20 persoane. Peste 20 de persoane trainingul începe să se transforme în conferință.

Metodele, tehnicile si instrumentele de lucru sunt variate, dar primează metodele non-formale. Ca tehnici primează experiența structurată de învățare (spre exemplu acvariu, jocul de rol teatru forum, demonstrația, studiul de caz lucru pe grupuri, diade, triade etc.). Deși sunt considerate traininguri și prezentările de tip power-point, noi consideră acestea doar prezentări sau lecturete și în nici un caz formare non-formală pentru adulți.

Specificul cursurilor este de a forma cunoștințe și abilități noi. Rezultatul final sunt oameni mai bine instruiți.

Workshoop

Scop: exersare abilități, exersare comportamente dezirabile, identificare  soluții

Workshoop-ul sau în traducerea lui românească atelierul, este un proces de formare de grup care presupune întâlnirea fizică față în față. Mărimea grupului poate începe de la 4 persoane, ajunge la un ideal de 10-12 persoane și urca până la maximum 15 persoane. Peste 15 de persoane atelierul începe să se transforme în training.

Metodele, tehnicile si instrumentele de lucru sunt variate, dar primează metodele non-formale orientate pe lucrul aplicat pe o situație specifică. Ca tehnici primează studiul de caz, scaunul deschis, jocul de rol, teatru forum, lucru pe grupuri, diade, triade etc.).

Specificul acestui tip de formare este acela că este orientat spre identificarea de soluții la problemele existente sau dezvoltarea de planuri, proiecte, măsuri pentru viitor aplicate specific unui context organizațional sau de grup. De aceea, atelierele nu aduc cunoștințe noi, ci se axează pe alicarea lor în contexte specifice. Rezultatul final este o soluție, o măsură, un plan de acțiune.

 Acum că știi ce înseamnă, tu ce alegi ? 

Catalog

posted 20 Aug, 10:10 (151 zile ago)