Skip to content
Super Leader (pentru lideri)

Educație creativă


Curs
Cantitate
For someone else
Cristina Elena Negut
Cantitate
For someone else

Educație Creativă oferă dascălilor soluții concrete și aplicate la clasă pentru o relaționare mai bună și folosirea creativității în învățare.


Acest program de formare (ecosistem de învățare) este dezvoltat și livrat de Learning Ecosystem srl și Asociația C.R.E.A.T.I.V. în parteneriat.

Cursul urmărește îmbunatatirea abilităților de lucru cu copii la clasă prin folosirea de tehnici noi / alternative de predare din orizontul formării nonformale și construirea/gestionarea unei relații vii cu elevii la clasă.

Cursul va fi organizat pe grupe de minim 14, maxim 16 participanti. Cursul cuprinde o formare față în față cu durata de 4 zile calendaristice consecutive și o formare online de la distanță cu durata de 4 săptămâni.
Se asigura suportul de curs un format electronic dar si materialele de predare precum fișele de lucru.

Tematica

 1. Cunoașterea bazelor unei comunicări stimulative la clasă (metoda E.S.P.E.R.E în opoziție cu sistemul SAPPE)
 2. Fiecare cadru didactic va învăța să identifice nevoile relaționale fundamentale ale elevilor lui și apoi să răspundă cu metode lucru adecvate și creative pentru atingerea obiectivelor oricărei lecții la orice materie.
 3. Cunoașterea unor metode non formale ca de pildă: lucru în triade, fish-bowl, jocul de rol, vizualizarea, simbolizarea, metafora, povestea, demonstrația.
 4. Folosirea regulilor de igenă relațională la clasă
 5. Construirea unui proiect de lecție ce integrează atât regulile de comunicare E.S.P.E.R.E cât și metodele non-formale într-un proiect concret dedicat unei clase la care predau cadrele didactice.
 6. Jocul, instrument de lucru în sala de clasă- scop, evoluție, proiectare.
 7. Elemente esențiale specifice necesare pentru ghidarea procesului educativ în mod eficient și adaptat nevoilor elevilor.
 8. Abilitățile necesare dascălului - exerciții cu privire la: arta de a pune întrebări, crearea spațiului, utilizarea limbajelor specifice.
 9. Bariere în utilizarea jocului ca instrument educativ (ex. bariere culturale), perceptia cadrelor didactice cu privire la barierele în calea jocului, susținerea necesară , educarea parinților cu privire la importanța joculu.
 10. Strategii de gandire creativă, instrumente de stimulare a creativității dascălilor.

Durata

Formarea are 120 ore (teorie si practica), dintre care:

 • 16 ore de teorie predata fata in fata
 • 16 ore practică în ateliere comune de lucru
 • 40 de ore de teorie online (2 ore pe zi timp de 4 săptămâni)
 • 40 de ore de aplicare prtactică cu asistare tehnică și feedback de la distanță.

Formatori

Alisia Damian Coantă

Cristina Elena Neguț

Here is the curs outline:

1. Nevoile relaționale

Avem 9 nevoi care se pot împlini doar în relațiile pe care le hrănim atent.

Nevoile relaționale ale elevilor mei
Rememorare #Nevoi Relaționale portal Competencies
Nevoile mele relaționale Rubric portal Competencies
Identificare la clasă Rubric portal Competencies
Acțiuni dezirabile de împlinit nevoile relaționale Rubric portal Competencies

2. Sistemul antirelațional

Cum sistemul antirelațional SAPPE intoxică mereu relațiile noastre la clasă

Demistificarea sistemului SAPPE
Rememorare SAPPE portal Competencies

3. Relații vii

Aceasta este lumea către care vrem să ne îndreptăm când e vorba de comunicare și relaționare în școală

Un alt mod de a comunica la clasă
Rememorare #comunicare altfel portal Competencies
Instrumentele unei comunicări vii
Rememorare #Instrumente portal Competencies
Conceptele structurante ale unei comunicări vii
Rememorare #Concepte portal Competencies
Reguli de igienă relațională
Rememorare E.S.P.E.R.E portal Competencies
Aplicație practică pentru o relație vie
Relație igienizată Rubric portal Competencies
Relația hrănită Rubric portal Competencies
Modalități de hrănire a relației Rubric portal Competencies
Cele 4 demersuri
Rememorare #Cele 4 demersuri portal Competencies
Demersurile în viața mea Rubric portal Competencies
Trecerea de la SAPPE la E.S.P.E.R.E Rubric portal Competencies

4. Cei 5 A ști

Cele 5 puncte cardinale esențiale pentru un dascăl

Puncte cardinale pentru dascăl
Aplicație acei 5 A STI Rubric portal Competencies
"A ști"-ul meu Rubric portal Competencies

5. Jocul

Elemente care compun universul jocului.

Jocul-concept
7 teorii despre joc
Rememorare concept joc portal Competencies
Sensul jocului
Rememorare sensul jocului portal Competencies
Jocul-etape de derulare
Desfășurarea jocului didactic
Rememorare derularea jocului portal Competencies
Categorii de jocuri
Alte activități ludice
Rememorare categoría de jocuri portal Competencies
Rolul și funcțiile jocului în învățare
Rememorare funcțiile jocului în învățare portal Competencies
Jocul preferat Rubric portal Competencies

6. Creativitatea

Elemente cheie privind creativitatea și rolul funcției creative în învățare.

Strategii de gândire
Rememorare strategii de gândire Competencies
Creativitatea în practică
Rememorare Creativitatea în practică portal Competencies
Câteva principii ale creativității în sala de clasă
Rememorare principii ale creativității portal Competencies
Eu și principiile creativității Rubric portal Competencies
Factorii creativității
Gândirea creatoare și alți factori intelectuali
Aptitudinile speciale și factorii de personalitate
Factorii creativității în sala de clasă
Rememorare factorii creativității portal Competencies
Ceea ce mă face mai CREATIV Rubric portal Competencies
Barierele creativității
Rememorare barierele creativitatii portal Competencies
Barierele creativității mele Rubric portal Competencies
Dascălii orientați către stimularea creativității

7. Fațetele jocului

Un fel de radiografie asupra diferitelor stadii și stări ale jocului in evoluție, de la ideea de joc până la închidere.

...de la joacă la joc
Lumea jocului- evoluția!
Rememorare evoluția lumii jocului portal Competencies
Componentele definitorii ale jocului
Rememorare componentele jocului portal Competencies

8. Proiectarea jocului

Despre cum poți proiecta jocuri în acord cu nevoilor de învățare actuale ale elevilor

Etapele proiectării
...și apoi pașii pentru trăirea jocului!
CREAZĂ UN JOC portal Competencies
Rolul și calitățile conducătorului de joc

9. Metode non-formale de învățare

Câteva exemple de activități pe care le poți folosi la clasă.

Ciclul lui Kolb
Rememorare Ciclul lui Kolb portal Competencies
Diade-triade
Acvariu
Joc de rol
Povestea
Rememorare Metode non-formale portal Competencies
Proiect de lecție creativ Rubric portal Competencies
Proiectul meu creativ de lectie Rubric portal Competencies

Completion

The following certificates are awarded when the curs is completed:

Certificat Educație Creativă
Back to top
Learning Ecosystem @ Noi cream mediul care te invata!